Ngữ pháp JLPT N2/ ~を中心にして

Đây là một seri những ngữ pháp hay mà trong quá trình học tiếng Nhật, luyện JLPT mà chúng mình gặp phải. Chúng mình chia sẻ lên đây với mong muốn vừa học cho mình vừa hữu ích cho mọi người.

Ngữ pháp JLPT N2

Ý Nghĩa

Dùng chỉ một người/ sự vật/ hiện tượng là trung tâm/ là điểm quan trọng cần chú ý nhất trong một hành động, hiện tượng trạng thái nào đó. Sử sụng trong văn viết

Trung tâm/ tập trung/ chú trọng…

Cách sử dụng

Nを中心にして / を中心に / を中心として

Ví dụ

台風の影響は、四国を中心にして西日本全体に広がりつつある
Ảnh hưởng của bão đang lan rộng khắp miền Tây Nhật Bản, với trung tâm là Shikoku.

監督は、本田選手を中心にしてチームを編成している。
Huấn luyện viên xây dựng đội ngũ mà lấy Honda làm trung tâm.

地球は太陽を中心として回っている
Trái đất quay quanh mặt trời

今年は関西の支店を中心に事業を展開しております。
Năm nay sẽ mở rộng kinh doanh tập trung ở chi nhánh Kansai

Học tiếng Nhật nhiều hơn tại đây
Vui học tiếng Nhật

Hi vọng bài viết sẽ hữu ích đối với mọi người

Cảm ơn mọi người đã đọc bài