Ngữ pháp N2 Soumatome -Tuần 2

Ngữ pháp N2 Soumatome tuần 2 tóm tắt… có thể in ra giấy cầm tay để học… cắt theo khung thiết kế sẵn để làm thẻ học

Ngữ pháp JLPT N2/ ~を中心にして

Ngữ pháp JLPT N2/ ~を中心にして … Dùng chỉ một người/ sự vật/ hiện tượng là trung tâm/ là điểm quan trọng cần chú ý nhất trong một hành động

Ngữ pháp JLPT N2/~をもとにして

~をもとにして diễn đạt ý nghĩa “lấy một sự việc nào đó làm căn cứ, nguồn tư liệu, sự gợi ý”. Vế sau đó thường là câu thể hiện ý nghĩa