Ngữ pháp JLPT N2/~をもとにして

Đây là một seri những ngữ pháp hay mà trong quá trình học tiếng Nhật, luyện JLPT mà chúng mình gặp phải. Chúng mình chia sẻ lên đây với mong muốn vừa học cho mình vừa hữu ích cho mọi người.

Ngữ pháp JLPT N2

Ý Nghĩa

~をもとにして diễn đạt ý nghĩa “lấy một sự việc nào đó làm căn cứ, nguồn tư liệu, sự gợi ý”. Vế sau đó thường là câu thể hiện ý nghĩa làm ra một cái cái gì đó mới.

Căn cứ trên/ Dựa trên …

Cách sử dụng

N+をもとに(して)
N+をもとにした+N

Ví dụ

この地方に伝わる古い伝説をもとにして、この映画を創作した。
Bộ phim này được tạo ra dựa trên một truyền thuyết lâu đời được lưu truyền ở vùng này.

調査報告をもとにして、救援物資の調達が行われた。
Việc cung cấp cứu trợ được tổ chức dựa trên các báo cáo điều tra.

Học tiếng Nhật nhiều hơn tại đây
Vui học tiếng Nhật

Hi vọng bài viết sẽ hữu ích đối với mọi người

Cảm ơn mọi người đã đọc bài