Ngữ pháp JLPT N2/ ~を中心にして

Ngữ pháp JLPT N2/ ~を中心にして … Dùng chỉ một người/ sự vật/ hiện tượng là trung tâm/ là điểm quan trọng cần chú ý nhất trong một hành động

Review khoá học online N2 Dungmori

Cách học của mỗi người sẽ khác nhau nên bài viết này mình chỉ review khoá học online N2 Dungmori một cách khách quan theo quan điểm và cách học của riêng…