tết ở Nhật có gì

Tết ở Nhật có gì

しめ縄 – Shimekazari có nguồn gốc là từ thần thoại về Amaterasu Omikami. Đối với người Nhật, Tết là khoảng thời gian dành cho gia đình

Lối sống tối giản của người Nhật

Lối sống tối giản của người Nhật được gọi là Danshari (断捨離) hay minimalism, là lối sống cắt giảm đồ đạc không cần thiết về mức tối thiểu và tiết kiệm..