tết ở Nhật có gì

Tết ở Nhật có gì

しめ縄 – Shimekazari có nguồn gốc là từ thần thoại về Amaterasu Omikami. Đối với người Nhật, Tết là khoảng thời gian dành cho gia đình

Cách tạo tài khoản RAKUTEN

Chỉ cần vài phút bạn đã có thể tạo tài khoản Rakuten để có thể thoã sức mua sắm online và tích điểm trên kênh thương mại điện tử này rồi

Học bổng báo Asahi

Học bổng báo Asahi. Công việc vất vả nhưng vẫn có thời gian học tập và vui chơi,có thể TIẾT KIỆM được tiền để gửi về và để dành đi học lên