Ngữ pháp JLPT N4/~あとで

Đây là một seri những ngữ pháp hay mà trong quá trình học tiếng Nhật, luyện JLPT mà chúng mình gặp phải. Chúng mình chia sẻ lên đây với mong muốn vừa học cho mình vừa hữu ích cho mọi người.

Ngữ pháp JLPT N4

Ý Nghĩa

Diễn tả thứ tự hai hành động, thể hiện trình tự thời gian rõ ràng, hành động 2 sau hành động 1.

Sau / Sau khi

Cách sử dụng

V1 た + あとで + V2
Nの + あとで + V2

Ví dụ

うちに  帰った(かえった)あとで、ゲーム(げーむ)しようと  思って(おもって)います。
Tôi đang nghĩ đến việc chơi game sau khi về nhà.

宿題(しゅくだい)のあとで、映画(えいが)見ます(みます)
Sau khi làm bài tập về nhà, tôi sẽ xem phim

Các bạn có thể trau dồi thêm từ vựng N4 qua cuốn sách này. Mình thấy khá hiệu quả, đặc biệt sách nhỏ nên bạn có thể cầm tay hoặc bỏ túi để có thể học bất cứ khi nào và ở đâu

Học tiếng Nhật nhiều hơn tại đây
Vui học tiếng Nhật

Hi vọng bài viết sẽ hữu ích đối với mọi người

Cảm ơn mọi người đã đọc bài