Tài liệu tiếng Nhật N5

Đối với các bạn đã và đang học chương trình tiếng Nhật N5 có lẽ đã rất quen với bộ giáo trình Minna No Nihongo rồi. Ngoài ra cũng có rất nhiều sách khác mà mọi người cũng có thể dùng làm sách gối đầu giường. Dưới đây mình sẽ đính kèm các bản pdf các cuốn sách tiếng nhật N5 mà mình đã từng sưu tập được.

Lưu ý: Khuyến khích các bạn mua sách để tôn trọng bản quyền nếu thấy sách hay và có đủ điều kiện kinh tế.

Minna No Nihongo Shokyude Yomeru Topic 25 (Shokyu I)

Một cuốn sách luyện đọc cùng bộ với Minna No Nihongo dành cho cấp độ N5

Minna No Nihongo Shokyude Yomeru Topic 25

LINK TẢI


Hajimete No Nihongo Nouryoku Shiken N5 Tango 1000

Một cuốn sách tổng hợp từ vựng N5 bao gồm nghĩa và ví dụ cụ thể.

Hajimete No Nihongo Nouryoku Shiken N5 Tango 1000

LINK TẢI