tài liệu tiếng nhật n5

Tài liệu tiếng Nhật N5

Các bản pdf miễn phí của các cuốn sách tiếng nhật N5 mà mình đã từng sưu tập được trong quá trình học tập.

Viết Email bằng tiếng Nhật

Email bằng tiếng Nhật: Khi nộp bài tập, Khi nộp báo cáo, Khi nộp trễ hạn, Đặt lịch họp với thầy cô giáo, Trả lời email của thầy cô giáo…