Tháng này mua gì ở Nhật | Số 1

Tháng 10 là tháng bắt đầu trời trở lạnh ở Nhật và cũng là chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm 2022 rồi. Hãy cùng xem “Tháng này mua gì ở Nhật” nhé

tết ở Nhật có gì

Tết ở Nhật có gì

しめ縄 – Shimekazari có nguồn gốc là từ thần thoại về Amaterasu Omikami. Đối với người Nhật, Tết là khoảng thời gian dành cho gia đình

Cách in tài liệu tại combini

Cách in tài liệu tại combini… 用紙サイズ – Bạn có thể chọn size A5, A4, B5 tùy ý. Dòng tiếp theo là カラーモード dùng để chọn in màu