Các ngày nghỉ trong năm 2023 tại Nhật

Trong lịch Nhật Bản, các ngày nghỉ lễ được gọi là “ngày đỏ” hoặc “ngày nghỉ”. Các ngày này là những dịp quan trọng được chính phủ công nhận rộng rãi trên toàn quốc. Dưới đây là các ngày nghỉ trong năm 2023 tại Nhật xuất hiện trong lịch:

Ngày 1 tháng 1 (Chủ nhật)元日 – Gantan – Ngày mùng 1 đầu năm mới
Ngày 9 tháng 1 (Thứ hai)成人の日 – Seijin No Hi – Ngày thành nhân
Ngày 11 tháng 2 (Thứ bảy)建国記念の日 – Kenkoku Kinen No Hi – Kỷ niệm ngày lập quốc
Ngày 23 tháng 2 (Thứ năm)天皇誕生日 – Tennou Tanjoubi – Ngày sinh nhật Thiên Hoàng
Ngày 21 tháng 3 (Thứ ba)春分の日 – Shunbun No Hi – Ngày xuân phân
Ngày 29 tháng 4 (Thứ bảy)昭和の日 – Shōwa No Hi – Ngày Chiêu Hòa
Ngày 3 tháng 5 (Thứ tư)憲法記念日 – Kenpō Kinenbi – Ngày hiến pháp
Ngày 4 tháng 5 (Thứ năm)みどりの日 – Midori No Hi – Ngày xanh
Ngày 5 tháng 5 (Thứ sáu)こどもの日 – Kodomo No Hi – Ngày trẻ em
Ngày 17 tháng 7 (Thứ hai)海の日 – Umi No Hi – Ngày của biển
Ngày 11 tháng 8 (Thứ sáu)山の日 – Yama No Hi – Ngày của núi
Ngày 18 tháng 9 (Thứ hai)敬老の日 – Keirou No Hi – Ngày kính lão
Ngày 23 tháng 9 (Thứ bảy)秋分の日- Shuubun No Hi – Ngày thu phân
Ngày 9 tháng 10 (Thứ hai)スポーツの日 – Supōtsu No Hi – Ngày thể thao
Ngày 3 tháng 11 (Thứ sáu)文化の日 – Bunka No Hi – Ngày văn hóa
Ngày 23 tháng 11 (Thứ năm)勤労感謝の日 – Kinrou Kansha No Hi – Ngày cảm tạ lao động