Một số lưu ý về bảo hiểm tổng hợp dành cho thực tập sinh kỹ năng

Bảo hiểm tổng hợp dành cho thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc đinh này có tên tiếng Nhật là 総合保健(sougouhoken)

bảo hiểm tổng hợp dành cho thực tập sinh
bảo hiểm tổng hợp dành cho thực tập sinh

Đây là một loại bảo hiểm mà các bạn TTS sở hữu cùng lúc với các loại bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm xã hội. Loại bảo hiểm này giúp đảm bảo hạn chế các rủi ro, tai nạn trong quá trình thực tập của các bạn tại Nhật Bản.

Bài viết này sẽ nói chi tiết về một số quyền lợi và lưu ý với mong muốn giúp các bạn đảm bảo được quyền lợi của chính mình.

Nhận lại 30% chi phí bệnh viện sau khi đã sử dụng bảo hiểm sức khoẻ

Trong cuộc sống ở Nhật, nếu các bạn bị bệnh, đau ốm hoặc tai nạn cần phải tới bệnh viện, các bạn sẽ sử dụng bảo hiểm sức khoẻ và chỉ cần chi trả 30%. Và 30% này sẽ được hoàn lại nếu các bạn giữ hoá đơn và làm hồ sơ thông qua bảo hiểm tổng hợp.

Có một số lưu ý như sau:

  • Lưu trữ các giấy tờ hoá đơn, các giấy tờ liên quan tới bệnh án, đơn thuốc và cả hoá đơn taxi (trong trường hợp khẩn cấp bạn không thể tự di chuyển đến bệnh viện).
  • Bảo hiểm chỉ thanh toán bao gồm các chi phí cần thiết cho thời hạn là 180 ngày tính từ ngày bắt đầu điều trị, bị thương tích,… tính cả ngày đó.
  • Bảo hiểm sẽ không chi trả cho các trường hợp sau: Có thai/sinh con/sảy thai/đẻ non/Các bệnh liên quan và điều trị nha khoa
  • Thương tật trong khi làm việc hoặc trong quá trình đi/về từ nơi làm việc sẽ được chi trả bằng bảo hiểm lao động nên cũng sẽ không được bảo hiểm này chi trả

Bồi thường trong trường hợp tử vong hay thương tật do hậu quả của tai nạn

Khi xảy ra tử vong hoặc thương tật được xác định trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn, bao gồm cả ngày đó

Bảo hiểm cũng sẽ thanh toán các chi phí đi lại và các chi phí khác do thân nhân đến Nhật Bản trong trường hợp TTS tử vong hoặc trong tình trạng cấp cứu do thương tật hay bệnh tật.

Chi trả bồi thường cho bên thứ 3

Bảo hiểm sẽ thanh toán các hư hại, thương tổn theo quy định của pháp luật trong trường hợp TTS vô tình gây thiệt hại về tài sản hoặc thương tật cho người khác.

Phạm vi bảo hiểm không bao gồm thiệt hại phát sinh trong khi làm việc hoặc thanh toán cho thiệt hại tại nhà ở của TTS. Không có dịch vụ bàn bạc giải quyết riêng lẻ.