Học bổng báo Asahi

Học bổng báo Asahi. Công việc vất vả nhưng vẫn có thời gian học tập và vui chơi,có thể TIẾT KIỆM được tiền để gửi về và để dành đi học lên