Khẩu trang AIRism của Uniqlo

Chắc có lẽ gần đây các bạn đã từng nghe “Nhật làm khẩu trang từ vải đồ lót”…Khẩu trang AIRism của Uniqlo có 3 lớp với 3 tác dụng khác nhau.