Trái Đất của chúng ta bao nhiêu tuổi?

Trong thời kì trung cổ, nhiều nhà thần học Kito giáo dựa vào Kinh Thánh đã đưa ra được con số ước tính tuổi của Trái Đất là trong khoảng 5471 năm đến…