Ổ điện và phích cắm tại Nhật Bản

Các loại ổ điện và phích cắm đang được sử dụng trên thế giới. Ổ điện và phích cắm tại Nhật Bản. Lưu ý về việc sử dụng ổ điện và phích cắm khác điện áp