Hành động vì một môi trường xanh

Bão Habigis ở Nhật Bản: Là một cơn siêu bão cuồng phong cấp 5. Khoảng 74 người thiệt mạng và 204… Đặc biệt là tình trạng ô nhiễm bụi mịn báo