Trải nghiệm mua hàng Shein tại Nhật

mua ở các cửa hàng Nhật thì vừa mắc, mẫu mã lại không được đẹp lắm. Sau bao ngày đêm…mình quyết định thử một lần mua Shein xem thế nào…