Cách tạo tài khoản RAKUTEN

Chỉ cần vài phút bạn đã có thể tạo tài khoản Rakuten để có thể thoã sức mua sắm online và tích điểm trên kênh thương mại điện tử này rồi