Định mệnh mang tên Nhật Bản

Đi sang những ngày thu mát mẻ là khoảng cuối tháng 12, trời bắt đầu chuyển Đông. Kí ức vẫn như in ngày 22/01/2018 cái ngày định mệnh “Thề không bao giờ …