Dịch vụ sửa chữa nhà ở tại Nhật

Hỏng toilet, bể đường ống nước, mất chìa khóa nhà, làm vỡ kính cửa sổ…phải liên hệ tới dịch vụ sửa chữa nào… Hỗ trợ 24h và có thể đáp ứng bằng 15 ngôn ngữ