Ngữ pháp N2 Soumatome-Tuần 1

Ngữ pháp N2 Soumatome tuần 1 tóm tắt… có thể in ra giấy cầm tay để học… cắt theo khung thiết kế sẵn để làm thẻ học

Review khoá học online N2 Dungmori

Cách học của mỗi người sẽ khác nhau nên bài viết này mình chỉ review khoá học online N2 Dungmori một cách khách quan theo quan điểm và cách học của riêng…

So sánh bằng JLPT và NAT-TEST

So sánh bằng jlpt và nattest… rất trăn trở về việc thi lấy chứng chỉ tiếng Nhật. Đặc biệt trong số đó việc nên lấy JLPT